ملاحظات دندانپزشکی بیماران قلبی

تلاش شده تا در این مطالب ملاحظات دندانپزشکی بیماران قلبی مورد بررسی قرار گرفته شود. دکتر علی بیگی اقدام به دندانپزشکی بیماران قلبی بدون خونریزی کرده است.